Rozpoczęcie budowy

  1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
    (plik do pobrania)
  2. Oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy
    (plik do pobrania)
  3. Oświadczenie o przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
    (plik do pobrania)