O nas

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powołany został do realizacji zadań określonych  w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami), wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mającego siedzibę w Nowym Targu.

Adres:  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 22
34-400 Nowy Targ


Godziny pracy Inspektoratu:

Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00
(przerwa 10:00-10:30)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godz. od 8:30 do 14:00
według zapisów prowadzonych przez Sekretariat PINB