Dzień 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu informuje, iż Zarządzeniem Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r., za święta przypadające w soboty w dniach 11 listopada 2023 r. i 6 stycznia 2024 r., wyznaczone zostały następujące dni wolne od pracy: 2 listopada 2023 r. oraz 2 stycznia 2024 r.

Tym samym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu będzie nieczynny: we wtorek 2 stycznia 2024 r.
Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy.