Organizacja

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powołany został do realizacji zadań określonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami), wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mającego siedzibę w Nowym Targu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 22
34-400 Nowy Targ

Godziny pracy Inspektoratu:

Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00
(przerwa 10:00-10:30)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godz. od 8:30 do 14:00
według zapisów prowadzonych przez Sekretariat PINB

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Gabriela Przystał
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje: we wtorki w godz. od 8:30 do 14:00
według zapisów prowadzonych przez Sekretariat PINB.

 

Inspektorzy przyjmują strony od poniedziałku do piątku w godz. Od 8:00 do 16:00 (przerwa 10:00-10:30)

 

 

 

 

ORGANIZACJA POWIATOWEGO INSPEKTORATU
NADZORU BUDOWLANEGO W NOWYM TARGU

SEKRETARIAT – POKÓJ NR 17
mgr Wanda Karkula Starszy inspektor Stanowisko ds. ogólno-administracyjnych
mgr Ewelina Sabura Inspektor ds ogólno administracyjnych/ Koordynator ds. dostępności Stanowisko ds. ogólno-administracyjnych
mgr Mariusz Szewczyk Referent prawny Obsługa prawna, egzekucja
mgr Bożena Zubek Pracownik biurowy Organizacja biura, poczta, archiwum
POKÓJ NR 19 (wejście przez sekretariat – pokój nr 17)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
mgr inż. Gabriela Przystał

POKOJE INSPEKTORÓW
Pokój nr 23 Pokój nr 24 Pokój nr 22
SEKCJE Z UWZGLĘDNIENIEM KATEGORII SPRAW
ROZPATRYWANIE SKARG POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE I NADZÓR BIEŻĄCY ORZECZNICTWO ADMINISTRACYJNE
Inspektor ds.inspekcji i kontroli
mgr inż. Agata Starmach
Inspektor nadzoru budowlanego
inż. Andrzej Podgórski
Inspektor ds. inspekcji i kontroli
inż. Mirosław Kaliszewski
Inspektor nadzoru budowlanego
inż. Katarzyna Szewczyk
Inspektor nadzoru budowlanego
mgr inż. Beata Rapacz
FINANSE – POKÓJ NR 28
mgr Małgorzata Czubernat Główny księgowy Księgowość
mgr Agnieszka Warzecha Inspektor ds. kadrowo finansowych  Stanowisko ds. kadrowo finansowych