E-urząd

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) – jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Pełna nazwa podmiotu:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

Adres skrytki odbiorczej urzędu:
/43d0yqs6lt/skrytka