Aktualności

Dzień 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu informuje, iż Zarządzeniem Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r., za święta przypadające w soboty w dniach 11 listopada 2023 r. i 6 stycznia 2024 r., wyznaczone zostały następujące dni wolne od pracy: 2 listopada 2023 r. oraz 2 stycznia 2024 r.
Więcej „Dzień 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy”

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Szanowni Państwo!

Prezes Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza na kolejny Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa z cyklu ,,Porozmawiaj z inżynierem o budowie, eksploatacji, remoncie”.
W tym roku odbywał się będzie w różnych terminach i miejscach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ww. problematyką do udziału w bezpłatnych poradach i konsultacjach, a naszych Inżynierów do wsparcia Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa poprzez swój udział.

Nowy Targ – 19.10.2023r. (czwartek) od godz. 9-14 w siedzibie PINB w Nowym Targu

Komunikat

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Więcej „Komunikat”