Materiały informacyjne dotyczące pojęcia katastrofy budowlanej

Przepisy  definiujące pojęcie katastrofy budowlanej oraz ustalają, w zależności od miejsca wystąpienia katastrofy, zadania podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia niezbędnych działań w trakcie i bezpośrednio po jej wystąpieniu.

Materiały do pobrania