Apel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

Szanowni Państwo, Inżynierowie Budownictwa zrzeszeni w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Krakowie!

Zwracam się do Państwa z prośbą o włączenie się ze swoją fachową wiedzą i posiadanym doświadczeniem zawodowym w pomoc podczas porządkowania spraw budowlanych na terenie objętym pożarem we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Jest potrzeba sporządzania opinii technicznych, uproszczonych projektów budowlanych oraz nadzorowania robót rozbiórkowych, remontowych i nowych budów (zarówno budynków mieszkalnych jak i budynków inwentarsko-gospodarczych). Zleceniami zawiaduje Wójt Gminy Nowy Targ i tam proszę kierować swoją ofertę.
https://ugnowytarg.pl


Sprawa jest pilna! Informuję, że na dzień dzisiejszy obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które wprowadziło wieś Nowa Biała w obszar szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1117). W sprawie szczegółów technicznych i formalnych proszę o kontakt z tut. Inspektoratem oraz Wydziałem Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
https://nowotarski.pl/informacje-dla-stron/starostwo_powiatowe/wydzialy/wydzial-administracji-budowlano-architektonicznej.html

Z poważaniem,
Gabriela Przystał
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 22
tel.: 18 2649466(67) www.nowytarg.pinb.gov.pl