Sprzedaż samochodu – ogłoszenie o wyborze

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  w przetargu publicznym pisemnym –

Sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu informuje o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w publicznym przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA .

Złożono 5 ofert, z których 3 spełniały wymogi formalne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

KRZYSZTOF DOMAŁACZNY

RABKA-ZDRÓJ

Cena wybranej ofert brutto : 13 555,00 zł.

 

Uzasadnienie

Jedynym kryterium oceny była cena oferty brutto. Powyższy Oferent spośród ofert nadesłanych na zaproszenie do składania ofert złożył ofertę z najwyższą ceną brutto, a co za tym idzie oferta przez niego złożona jest najkorzystniejsza.