Rozpoznanie rynku na urządzenia drukujące

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Pełna treść zapytania ofertowego dostanę na stronach BIP (link do zapytania)