Rozpoznanie rynku na urządzenia drukujące

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Pełna treść zapytania ofertowego dostanę na stronach BIP (link do zapytania)

Sprzedaż samochodu – ogłoszenie o wyborze

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  w przetargu publicznym pisemnym –

Sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu informuje o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w publicznym przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA .

Złożono 5 ofert, z których 3 spełniały wymogi formalne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

KRZYSZTOF DOMAŁACZNY

RABKA-ZDRÓJ

Cena wybranej ofert brutto : 13 555,00 zł.

 

Uzasadnienie

Jedynym kryterium oceny była cena oferty brutto. Powyższy Oferent spośród ofert nadesłanych na zaproszenie do składania ofert złożył ofertę z najwyższą ceną brutto, a co za tym idzie oferta przez niego złożona jest najkorzystniejsza.

Zaproszenie do składania ofert w publicznym przetargu pisemnym

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu ogłasza sprzedaż w drodze przetargu pisemnego następującego środka trwałego:

Samochód osobowy SKODA CLASSIC OCTAVIA 1,6

Stan techniczny / opis:

Silnik z układem napędowym

Jednostka napędowa w całym zakresie obrotów pracuje prawidłowo. Osprzęt silnika kompletny. Zużycie części eksploatacyjnych typowe dla zużycia wynikającego z czasu eksploatacji. Brak widocznych wad i uszkodzeń. Montaż instalacji LPG LANDI RENZO 04.05.2010.Badania techniczne ważne do 15.05.2020r.

Podwozie

Kompletne. Zużycie części eksploatacyjnych typowe dla zużycia wynikającego z czasu eksploatacji. Widocznych wad i uszkodzeń nie stwierdzono.

Nadwozie

Powłoka lakierowa w dobrym stanie. Na nadwoziu stwierdzono drobne uszkodzenia. Auto mechanicznie sprawne, serwisowane

 

Do pobrania:

Pełna treść (link)
Formularz oferty (link)